office@pentageco.rs

+381 (0)69 205 60 22​

www.pentageco.rs

O kompaniji

Kompanija posluje na tržištu Srbije od 2015. godine i do sada je ostvarila saradnju sa brojnim renomiranim kompanijama kako u Srbiji tako i u zemljama u okruženju.

Kompletna usluga

Kompanija Penta Ge.Co. pruža kompletnu uslugu pri izgradnji objekta, analizirajući potrebe klijenta i poštujući namenu
objekta. Od nastanka ideje do realizacije celog projekta
prioritet nam je kvalitetna
izgradnja uz ispunjavanje svih zadatih parametara od strane klijenta (funkcionalnost, izgled, namena kao i iskorišćenost prostora).

Naš tim

Jedan od najvećih kvaliteta kompanije Penta Ge Co je naš tim sastavljen od inženjera raznih struka i arhitekti kako za poslove izvođenja tako i za poslove projektovanja. Kompanija veliku pažnju poklanja usavršavanju zaposlenih kao i negovanju dobre radne atmosfere. Svaki novi projekat je novi izazov kome se poklanja apsolutna posvećenost.

Kvalitet

Polazimo od stava da kvalitet nema cenu poštujući pri tom propisane
standarde kao i finansijske aspekte, smanjujući moguće rizike i povećavajući efikasnost izgradnje.

Vizija

Naša vizija je da kompanija Penta Ge.Co. Construction bude sinonim za pouzdanog partnera na putu gradnje stambenog, poslovnog ili privrednog objekta, kompanija koja je spremna da odgovori na savremene zahteve korisnika ne odstupajući od stava da kvalitet nema alternativu

Naš tim je tu da vam ponudi moderan i siguran način gradnje, ispunjavajući zahteve za besprekornom funkcionalnosti i bezbednosti. Cena uspeha je težak rad, posvećenost poslu i odlučnost da damo sve od sebe u svakom projektnom zadatku. 

Kao generalni izvođač radova po sistemu ključ u ruke nudimo izradu finansijske projekcije, pribavljanje tehničke dokumentacije i neophodnih dozvola kao i samu gradnju i nadzor na objektu do momenta predaje ključa u ruke.

Idejno rerešnje (IDR)

Idejnim projektom se određuje namena, položaj, oblik, kapacitet, tehničko-tehnološke i funkcionalne karakteristike kao i izgled objekta. Takođe se okvirno dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva za objekat.

Projekat za građevinsku dozvolu (PGD)

definiše položaj i kapacitet objekta na lokaciji, funkcionalnost, prostorno oblikovanje, izbor i dimenzionisanje konstrukcijskog sistema, izbog građevinskog materijala, opreme i instalacija. Obezbeđuje se ispunjenost lokacijskih uslova i osnovnih zahteva.

Projekat za izvođenje (PZI)

Projekat za izvođenje podrazumeva razradu detalja i tehnoloških rešenja koji su određeni projektom za građevinsku dozvolu. Obuhvata investicionu vrednost objekta, projekte za izvođenje građevinskih, zanatskih, instalaterskih i drugih radova.

Projekat izvedenog objekta (PIO)

Projekat izvedenog objekta izrađuje se za potrebe pribavljanja građevinske dozvole, korišćenja i održavanja objekta i to za sve objekte za koje se po odredbama Zakona pribavlja građevinska dozvola. Projekat izvedenog objekta je glavni projekat sa izmenama nastalim u toku građenja objekta. Ne podleže tehničkoj kontroli, osim kada se izrađuje za potrebe legalizacije objekata.