Top Sofa Vranje proizvodnja nameštaja

Top Sofa je angažovala Penta GE.CO kao generalnog izvođača radova na proširenju i dogradnji njihovog pogona za proizvodnju nameštaja i magacinskog dela objekta.

Izvedena hala je montažna betonska konstrukcija oko 1660m2

Radovi, koje je kompanija Penta GE.CO, izvela na proizvodno-magacinskom objektu TopSofa u Vranju su:

 • Zemljani radovi: Skidanje humusa, zamena materijala, iskop za temeljne čašice i grede;
 • Betonski radovi na licu mesta: Postavljanje i betoniranje temeljnih stopa, betoniranje temeljne/parapetne grede;
 • Montažna betonska konstrukcija: Izrada, transport i montaža betonske konstrukcije (Martini);
 • Bravarski radovi: Izrada čelične podkonstrukcije fasadnih sendvič panela, podkonstrukcija PP vrata, podkonstrukcija krovnih svetlarnika;
 • Krovopokrivački radovi: Izrada slaganog krova – TR lim, parna brana, mineralna vuna, membrana;
 • Fasaderski radovi: Nabavka, ukrajanje i montaža fasadnih panela;
 • Limarski radovi: Izrada i montaža opšivki;
 • Podopolagački radovi: Izrada betonskog industrijskog poda u objektu;
 • Završni radovi: Nabavka i montaža segmentnih i protivpožarnih vrata, nabavka i ugradnja svetlarnika;
 • Instalaterski radovi: Izvođenje spoljašnjeg hidrantskog voda/prstena oko novog objekta;
 • Uređenje terena oko novog objekta nakon završetka izvođenja radova.

 

Share: