Izgradnja poslovno skladišnog objekta sa portirnicom i saobraćajnicama.

Radovi se izvode po sistemu „ključ u ruke“ sa izradom projektne dokumentacije.

Ukupna površina objekta: 19.210 m2.

Unutrašnje saobraćajnice sa 197 parking mesta P= 14.376 m2

Share: