Objekat se sastoji iz dve funkcionalne celine. Stambenog dela objekta i poslovnog dela objekta. U prizemlju objekta nalaze se lokali.

Predmet radova – izgradnja objekta sa svim funkcionalnim celinama

BROJ FUNKCIONALNIH JEDINICA:

LOKALI                                            kom 6

POSLOVNI PROSTOR                    kom 5

STAMBENE JEDINICE                  kom 55

 

Share: