Fabrika za proizvodnju plastične ambalaže -„JOKEY BG INVEST” d.o.o Nova Pazova

Površina objekta: 11.147 m2

Izgradnja završena: 07.2019.

Izgradnja po sistemu “ključ u ruke” sa obavezom izrade PZI dokumentacije

Predmet radova – izgradnja objekta sa svim funkcionalnim celinama (proizvodni pogon, skladišni prostor gotovih proizvoda i repromaterijala, tehničke i prateće službene prostorije, upravni deo i kompletni saobraćajno manipulativni platoi sa pratećom internom infrastrukturom i postrojenjima za servis svih sistema objekta u punoj funkcionalnosti a u skladu sa namenom)

Share: