Skladišno distrubutivni centar sa poslovnim prostorom

Površina objekta:  11.000 m2  sa poslovnim delom

Period izgradnje: april 2019 - decembar 2019

Izgradnja po sistemu “ključ u ruke” sa obavezom izrade projektnotehničke dokumentacije “projektuj i izvedi”

Predmet radova – izgradnja objekta sa svim funkcionalnim celinama (skladišni prostor sa prijemno otpremnom zonom, tehničke i prateće službene prostorije, poslovni deo sa 200 radnih mesta na 2 etaže i površini od 2.000 m2 , kompletni saobraćajno manipulativni platoi sa pratećom internom infrastrukturom i postrojenjima za servis svih sistema objekta u punoj funkcionalnosti a u skladu sa namenom).

Share: