mostnakolubari

Mostovi preko reke Kolubare i branjenog pojasa su dve nezavisne rasponske konstrukcije sa rasponima 26,0m + 6 x 35,0m + 26,0 m. Ukupna širina rasponske konstrukcije iznosi 29,40 m.

Svaka od dve mostovske konstrukcije se sastoji od 8 prethodno napregnutih montažnih nosača „T" poprečnog preseka, visine 160cm sa širinom flanše od 170cm. Montažni nosači za raspone 35m su težine 55t a nosači raspona 26m 43.5t.

Mostovi preko reke Kolubare i branjenog pojasa su u kružnoj krivini R = 1.800 m, sa vertikalnom konveksnom krivinom R =18.000 m i poprečnim nagibom na mostu 3.0 %. Sastoje se od ukupno 128 prednapregnutih nosača.

Share: